به نام خداوندی که همه عالم از آن اوست


اردو نظامی مسجد

(فقط ویژه کسانی که در کلاس های نظامی شرکت کردند)

مکان اردو : توچال

ساعت رفت:۵:۳۰ صبح

ساعت برگشت :۱۱:۳۰صبح

تاریخ اردو: ۲۱ مرداد ماه

منتظر همه دوستان هستیم 

یاعلی موفق باشید