🟡عکس یادگاری

🟣مراسم افتتاحیه تابستان😍 

جمعه ۲تیر ماه ۱۴۰۲

🟢طرح تابستانی نوجوانان رضوی 

بسیج نوجوانان مسجد امام رضا (ع)