روز مانده تا رونمایی از سایت مسجد امام رضا علیه السلام

((بسیج در کلام رهبری ))

رهبر در مورد بسیج چه تعریفی می کند؟

بسیج یکی از مفاهیم مهم و حیاتی در کلام رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی بسیار مهم و اساسی مورد توجه وی قرار گرفته است. رهبری همواره از بسیج به عنوان یکی از نهادهای کلیدی برای حفظ امنیت و ثبات کشور و همچنین ترویج ارزش‌های انقلاب اسلامی سخن گفته و اهمیت این نهاد در حیات اجتماعی و نظامی کشور را مورد بررسی قرار داده است.

بسیج در کلام رهبری:یکی از نکات مهم که در کلام رهبری به ویژه در باره بسیج مورد تأکید قرار گرفته است، نقش بسیج در ترویج ارزش‌های مذهبی و انقلابی است. رهبری به بسیجیان از جمله جوانان و نوجوانان ایران تأکید کرده که باید با پایبندی به ارزش‌های دینی و انقلابی، به عنوان نمونه‌هایی ایده‌آل در جامعه نمایان شوند. او بسیج را به عنوان یک مدرسه عشق و ایثار و یک فرهنگ نیکوکاری و همدلی توصیف کرده و به جوانان توصیه کرده است که در این مدرسه فعالیت کنند تا با تلاش‌های خود، ارزش‌های انقلابی و دینی را در جامعه ترویج دهند.

همچنین، رهبری به اهمیت آموزش و پرورش در بسیج اشاره کرده و بر تأکید خود بر آموزش و پرورش نیروهای متخصص و متعهد در این نهاد تأکید داشته است. او بسیج را به عنوان یکی از مکان‌هایی برای پرورش نیروهای متعهد و متخصص در حوزه‌های مختلف از جمله امور نظامی و امور اجتماعی و فرهنگی معرفی کرده و بر توسعه توانمندی‌های افراد در این زمینه تأکید داشته است.

از دیگر نکات مهم در کلام رهبری درباره بسیج، نقش این نهاد در حفظ امنیت و دفاع مقدس است. رهبری همواره بر اهمیت تقویت توانمندی‌های نظامی و دفاعی ایران و حضور فعال بسیج در این حوزه تأکید داشته و بسیج را به عنوان یکی از پایه‌های اصلی حفظ امنیت کشور معرفی کرده است.

در اینجا می‌توان گفت که بسیج به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی با تأکید بر ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی، آموزش و پرورش نیروهای متخصص و متعهد و حضور فعال در حفظ امنیت و دفاع مقدس، یکی از عوامل مهم و کلیدی در ساختار اجتماعی و نظامی کشور محسوب می‌شود که نقش بسیار مهمی در توسعه پایدار ایران دارد.

تعریف کوتاه بسیج در کلام رهبری : به عنوان نهادی مهم برای ترویج ارزش‌های انقلابی و دینی، آموزش و پرورش نیروهای متخصص و متعهد، و حفظ امنیت و دفاع مقدس، مورد تأکید و تشویق قرار گرفته است. این نهاد به عنوان یک مدرسه عشق و ایثار توصیف شده و نقش بسیجیان در ترویج ارزش‌های مذهبی و انقلابی تأکید شده است.

نتیجه‌ای که از کلام رهبری درباره بسیج می‌توان گرفت این است که بسیج به عنوان یک نهاد اجتماعی و نظامی مهم و حیاتی در ساختار جامعه ایران محسوب می‌شود. نقش این نهاد در ترویج ارزش‌های انقلابی، آموزش و پرورش نیروهای متخصص و متعهد، و حفظ امنیت و دفاع مقدس، از جمله مواردی است که به وضوح در سخنان رهبری مورد تأکید و تشویق قرار گرفته است. توجه به این نکات نشان از اهمیت بسیج در تأسیس و حفظ ارزش‌های مذهبی و انقلابی، ارتقاء سطح دانش و فناوری در جامعه، و حفظ امنیت و استقلال کشور دارد.