روز مانده تا رونمایی از سایت مسجد امام رضا علیه السلام

 

◾️حاج امیر تاجری◾️

 

◾️ حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام◾️

چهارشنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۳

 

بسیج مسجدامام رضا (ع)

🆔 @emamreza17