روز مانده تا رونمایی از سایت مسجد امام رضا علیه السلام

سلام بر شیعیان  

🌹❤️میلاد امام حسین (ع)❤️🌹

🌹❤️امام حسن (ع)❤️🌹

🌹❤️امام سجاد (ع)❤️🌹

🌹❤️بر همگی مبارک ❤️🌹

آماده سازی هیئت رضوی توسط خادمان هیئت 

رضوی به مناسبت ولادت های امامان عزیزمان