روز مانده تا رونمایی از سایت مسجد امام رضا علیه السلام

🟡کلاس پینگ پنگ و فوتبال دستی🏓🏓😍😜

🟣مقطع راهنمایی

  • مسئولین ابتدایی : ۱ آقای خیری ۲آقای افسری ۳آقای محمد جانی
  • تاریخ : ۱۴۰۲/۵/۲۳ 
  • ساعت : ۵تا ۷:۳۰ دقیقه 
  • و کلاس بعدی حلقه صالحین

🟢طرح تابستانی نوجوانان رضوی 

بسیج نوجوانان مسجد امام رضا (ع)